Spesialavtrekk

Spesialavtrekk

Vi leverer flere spesialavtrekk-produkter til bedrifter. Vi sørger for riktig frisklufttilførsel i forhold til person og materialbelastninger, samt avtrekksinnretninger for forurensende aktiviteter og prosesser. Med våre løsninger får bedriften en effektiv fjerning av helseskadelige gasser og støv.

KONTAKT OSS

SD-anlegg og byggautomasjon

SD-anlegg og byggautomasjon

SD-anlegg og byggautomasjon
Et SD-anlegg er et datastyrt anlegg som automatisk overvåker og styrer driften av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i et bygg.

Vi prosjekterer, monterer og har oppfølging på SD-anlegg hvis kunden ønsker det.

● Sertifisert IWMAC partner
● Leverandør av byggautomasjon
● Undersentraler Johnson Controls, Regin, Carlo Gavazzi, M.m.
● Energioppfølgingssystem (EOS) Energiovervåking

KONTAKT OSS

Kjøkkenavtrekk

Kjøkkenavtrekk

Vi leverer følgende løsninger innen kjøkkenavtrekk:

Ethvert kjøkken er unikt både i form av layout og ulike kjøkkenapparater. Kjøkken for bedrift skiller seg ofte ut fra private kjøkken, og kravet til ventilasjon varierer. Aircomfort Trøndelag leverer ferdige standardløsninger til storkjøkken fra våre leverandører. Vi kan også spesialprodusere løsninger etter ønske i vårt verksted.

Vi produserer og monterer følgende:

 • Avtrekkshetter
 • Tilluftshetter
 • Tilluftshetter med UV-filtrering
 • Brannslukking i storkjøkken
 • Avtrekksanlegg for skolekjøkken

Vi skaffer også deler som lys, skjermer, deksel, brytere og fettfilter i aluminium. Vi leverer og monterer komfyrvakt som kan tilpasses i forhold til kjøkkenventilatoren. Komfyrvakten kan integreres i kjøkkenventilatoren eller monteres separat i forhold til dine ønsker.

KONTAKT OSS

Reparasjon av ventilasjonsanlegg

Reparasjon av ventilasjonsanlegg

Vi utfører reparasjoner på ventilasjonsanlegg og tilbyr ulike deler dersom dette trengs. Et ventilasjonsanlegg fungerer optimalt i mange år. Ventilasjon er stadig i utvikling, og de lovmessige kravene til ventilasjon blir skjerpet. Derfor vil mange ventilasjonsanlegg ikke lenger tilfredsstille dagens krav.

Støy, dårlig inneklima og høyt strømforbruk kan være ulempen ved et eldre ventilasjonsanlegg. Vi hjelper deg med rehabilitering og oppdatering av ditt gamle anlegg.

KONTAKT OSS

Prosjektering

Prosjektering

Dårlig inneklima kan ha svært negative virkninger på arbeidsmiljøet. Det er derfor sterkt behov for god ventilasjon hos bedrifter, da dette fører til et godt inneklima. Vi prosjekterer og leverer ventilasjonsanlegg med kjøling og varme til både små og store bedrifter. Vi leverer og monterer alt fra enkle mekaniske avtrekksanlegg til komplette balanserte klimaanlegg.

Vi har lang erfaring innenfor prosjektering og installering av alle typer ventilasjonsanlegg for kontorbygg, industri, skoler, barnehager, og andre.

KONTAKT OSS

Service og filter

Service og filter

Krav til godt inneklima medfører at dagens ventilasjonsanlegg inneholder mye automatikk, hvilket igjen kan gi til dels kompliserte anlegg.

Det stilles derfor store krav til operatøren om god kjennskap til bruk, regelmessig vedlikehold og kontroll slik at anlegget fungerer som man forventer over mange år.

ACT-Service har i dag serviceavtaler med en rekke bedrifter, butikker og institusjoner i hele Trøndelag. Både privat, offentlig og statlig.

Vi kan utføre kontroll av følgende komponenter:

  • Ventilasjon
  • Automatikk
  • Automatikktavler
  • Annen service:

◦ Skifte og levering av filter (minimum en gang pr år)
◦ Skifte og levering av drivreimer
◦ Rengjøring av aggregatdeler
◦ Veiledning/opplæring av vaktmestere

Vi tar også på oss reparasjoner som utskifting og rehabilitering av automatikk, feilsøking, lagerskifte på vifter, eller motorer og roterende varmegjenvinnere.

Ved hvert besøk oppretter ACT-Service en servicerapport over utført service.

Hvor mye av dette og hvor ofte kontrollen skal utføres, kan i hvert enkelt tilfelle avtales.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk og tilbud.

KONTAKT OSS

Verksted

Verksted

Vi har et stort produksjonsområde og høy lagerkapasitet, hvilket gir gode muligheter til å utføre store, komplekse prosjekter innendørs. Vi har platelager i forskjellige dimensjoner og farger, takrenner, ventilasjonsdeler, sentralstøvsuger-deler og mye mer.

Vi kan produsere opp store ventilasjonsprosjekt i forkant som gjør at vi får kortere montasjetid. Vi produserer etter kundens mål, enten om vi får det tilsendt eller om vi besøker kunden og måler selv. På denne måten får vi produsert og montert etter kundens behov og ønsker.

I tillegg har vi komplett utstyr for produksjon av båndtekking, både buede og rette.

Vi produserer:

 • Mønekam
 • Bordtakbeslag
 • Vindskiebeslag
 • Takrenner
 • Takhatter
 • Luftehatter
 • Pipehatter
 • Innteking av takvindu
 • Gradrenner
 • Vindusbeslag
 • Døromramming
 • Terskelbeslag
 • Fasadekledning
 • Båndtekking for tak og fasade

KONTAKT OSS

InspirasjonSolcelleanlegg

Solcelleanlegg

Aircomfort Trøndelag AS og Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning samarbeider om salg og montering av solcelleanlegg. Skal du bygge nytt hus eller bytte tak på et eldre hus, kan vi levere en totalpakke med nytt tak og solcelleanlegg. Vi leverer solcelleanlegg med innfelte solcellepaneler eller nytt tak med solcellepanel. Vi kan også montere kun solcelleanlegg på ditt eksisterende tak på bolig, garasje, industribygg eller landbrukseiendommer.

Har du spørsmål i forhold til solcelleanlegg, kan du kontakte oss for en hyggelig prat.

KONTAKT OSS

Ønsker du og beregne dine muligheter for dit tak så kan du ta kontakt eller

Klikk her

Lang levetid

Et solcelleanlegg har lang levetid, lave driftskostnader og er svært pålitelig. Panelene har 15 års produktgaranti, samt 25 års produksjonsgaranti innenfor 80 % av opprinnelig virkningsgrad. Ved salg eller utleie av bolig er boligens energikarakter en relevant faktor, og installasjon av et solcelleanlegg vil påvirke denne i en positiv retning og dermed øke verdien av boligen din. Installasjon av et solcellepanel innebærer ingen arealkostnader eller inngrep i naturen, da du allerede disponerer arealet på ditt eget tak.


Varme- og kjølepumper

varmepumpe /
 kjølepumper

Aircomfort Trøndelag monterer, utfører service, reparerer og leverer deler til varme- og kjølepumper for bedriften din. Vi er sertifisert for arbeid med kjøle, klimaanlegg- og varmepumpeutstyr.

Alle varmepumpene vi leverer er testet for nordiske forhold, med gode testresultater. Noen av varmepumpene vi har god erfaring med er:

 • ABK: Toshiba
 • Reftec: Panasonic, Systemair, Chiller
 • Miba: Mitsubishi
 • Daikin: Daikin

Ta kontakt med oss for pristilbud på varmepumper til bedriften.

Kjølepumpe

Vi leverer og monterer kjølepumper for bedriften din, slik at inneklimaet ikke blir for varmt om sommeren. Vi har gode erfaringer i forhold til løsninger og forslag til hvilken kjølepumpe som passer til ulike bygg.

KONTAKT OSS