Spesialavtrekk

Vi leverer flere spesialavtrekk-produkter til bedrifter. Vi sørger for riktig frisklufttilførsel i forhold til person og materialbelastninger, samt avtrekksinnretninger for forurensende aktiviteter og prosesser. Med våre løsninger får bedriften en effektiv fjerning av helseskadelige gasser og støv.

KONTAKT OSS