Verksted

Verksted

Vi har et stort produksjonsområde og høy lagerkapasitet, hvilket gir gode muligheter til å utføre store, komplekse prosjekter innendørs. Vi har platelager i forskjellige dimensjoner og farger, takrenner, ventilasjonsdeler, sentralstøvsuger-deler og mye mer.

Vi kan produsere opp store ventilasjonsprosjekt i forkant som gjør at vi får kortere montasjetid. Vi produserer etter kundens mål, enten om vi får det tilsendt eller om vi besøker kunden og måler selv. På denne måten får vi produsert og montert etter kundens behov og ønsker.

I tillegg har vi komplett utstyr for produksjon av båndtekking, både buede og rette.

Vi produserer:

 • Mønekam
 • Bordtakbeslag
 • Vindskiebeslag
 • Takrenner
 • Takhatter
 • Luftehatter
 • Pipehatter
 • Innteking av takvindu
 • Gradrenner
 • Vindusbeslag
 • Døromramming
 • Terskelbeslag
 • Fasadekledning
 • Båndtekking for tak og fasade

KONTAKT OSS

InspirasjonSolcelleanlegg

Solcelleanlegg

Aircomfort Trøndelag AS og Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning samarbeider om salg og montering av solcelleanlegg. Skal du bygge nytt hus eller bytte tak på et eldre hus, kan vi levere en totalpakke med nytt tak og solcelleanlegg. Vi leverer solcelleanlegg med innfelte solcellepaneler eller nytt tak med solcellepanel. Vi kan også montere kun solcelleanlegg på ditt eksisterende tak på bolig, garasje, industribygg eller landbrukseiendommer.

Har du spørsmål i forhold til solcelleanlegg, kan du kontakte oss for en hyggelig prat.

KONTAKT OSS

Ønsker du og beregne dine muligheter for dit tak så kan du ta kontakt eller

Klikk her

Lang levetid

Et solcelleanlegg har lang levetid, lave driftskostnader og er svært pålitelig. Panelene har 15 års produktgaranti, samt 25 års produksjonsgaranti innenfor 80 % av opprinnelig virkningsgrad. Ved salg eller utleie av bolig er boligens energikarakter en relevant faktor, og installasjon av et solcelleanlegg vil påvirke denne i en positiv retning og dermed øke verdien av boligen din. Installasjon av et solcellepanel innebærer ingen arealkostnader eller inngrep i naturen, da du allerede disponerer arealet på ditt eget tak.


Spesialavtrekk / Radon Avfuktning

Spesialavtrekk / Radon / Avfuktning

Vi leverer flere produkter innen spesialavtrekk.

Blant annet leverer vi følgende avtrekksvifter for følgende:

 • Bad
 • Garasjeanlegg
 • Veggvifter
 • Takvifter

I tillegg leverer vi avfuktning for følgende:

 • Kjeller
 • Garasje
 • Garderobe
 • Tørkerom

Aircomfort Trøndelag tilbyr kontroll, måling og rapport av inneklima i din bolig. Vi leverer alt innen ventilasjon, og gode ventilasjonsløsninger vil alltid være positive tiltak for å forebygge oppsamling av radon i boligen.

KONTAKT OSS

Kjøkkenavtrekk

Kjøkkenavtrekk

Vi leverer flere løsninger innen kjøkken avtrekk. Noen løsninger er:

 • Kjøkkenventilator med innebygd vifte. Velg mellom flere ulike design og farger, beregnet for montering under overskap eller krydderhylle.
 • Kjøkkenventilator egnet for tilkobling til ventilasjonsanlegg. Denne leveres uten motor men med styring som regulerer ventilasjonen ved ønske om avtrekk fra kjøkkenventilator.
 • Kjøkkenventilator integrert i ventilasjonsaggregat. Monteres som overskap med kjøkkenventilatoren montert under.
 • Kjøkkenventilator for ekstern tak- eller loftsvifte. Ekstern vifte montert i kvist eller på tak. Vi kan levere kjøkkenventilatorer med innebygd trafo for styring av eldre eksterne AC-vifter.

Vi skaffer også deler som lys, skjermer, deksel, brytere og fettfilter i aluminium. Vi leverer og monterer komfyrvakt som kan tilpasses i forhold til kjøkkenventilatoren. Komfyrvakten kan integreres i kjøkkenventilatoren eller monteres separat i forhold til dine ønsker.

KONTAKT OSS

Energistyring

Energistyring

Aircomfort Trøndelag AS kan levere energistyring for din bolig eller leilighet. Uansett om du ønsker å redusere energiforbruket, flytte energiforbruket til andre tider av døgnet, redusere den maksimale energitoppen, kan vi hjelpe deg. Vi kan montere opp et styresystem som kan programmeres for lysstyring, styring av varmekabler, varmtvannsbereder, elbil-lader og annet utstyr som har høye effekttopper.

Det er en fordel å ha kontroll på energiforbruket i boligen, og med å forflytte energiforbruket kan man få flatet ut energitoppene som kommer løpet av dagen slik at man får et mest mulig flatt energiforbruk løpet av dagen. Det er derfor viktig med god oversikt på de store energikildene. Har du kontroll på når varme på bad, gang og stue slår seg på og av, kan man styre oppvarmingen trinnvis så man ikke starter alle kabler og panelovner til samme tid.

Vi har kjennskap til og kan levere forskjellige type styresystem fra forskjellige leverandører etter ønske og behov. Vi har gode erfaringer med styresystem fra Sikom, Eaton, ABB, Elko og Micro matic. Vi kan levere styresystem i henhold til leverandørene sine smarthus-systemer eller mer avanserte styresystem basert på KNX-produkter.

KONTAKT OSS

Filter

Filter

Aircomfort Trøndelag AS leverer filter til de fleste ventilasjonsanleggene for bolig/leilighet. Vi har lang erfaring med filter som passer ventilasjonsanlegg fra Swegon, Systemair, Østberg, Ventistål og Flexit. Vi skaffer også filter til andre typerventilasjonsanlegg.

Vi anbefaler å bytte ventilasjonsfilter minimum en gang i året, eller oftere dersom man bor et sted hvor det er mye utestøv. Vi kan gi deg en detaljert anbefaling ut fra dine forhold og behov, og vil da følge opp dette i systemet vårt. Vi kan både bytte og levere nytt filter til våre kunder. Vi bestiller ventilasjonsfilter av høy kvalitet som passer ditt ventilasjonsanlegg.

Dersom du har behov for nye filter for andre typer avtrekk i eksempelvis garasje, kan vi spesialbestille dette til deg.

Har du spørsmål i forhold til ventilasjonsfilter hjelper vi deg gjerne – ta kontakt med oss.

BESTILLE FILTERKONTAKT OSS

Varme- og kjølepumper

varmepumpe /
 kjølepumper

Aircomfort Trøndelag monterer, utfører service, reparerer og leverer deler til varme- og kjølepumper for bedriften din. Vi er sertifisert for arbeid med kjøle, klimaanlegg- og varmepumpeutstyr.

Alle varmepumpene vi leverer er testet for nordiske forhold, med gode testresultater. Noen av varmepumpene vi har god erfaring med er:

 • ABK: Toshiba
 • Reftec: Panasonic, Systemair, Chiller
 • Miba: Mitsubishi
 • Daikin: Daikin

Ta kontakt med oss for pristilbud på varmepumper til bedriften.

Kjølepumpe

Vi leverer og monterer kjølepumper for bedriften din, slik at inneklimaet ikke blir for varmt om sommeren. Vi har gode erfaringer i forhold til løsninger og forslag til hvilken kjølepumpe som passer til ulike bygg.

KONTAKT OSS

Prosjektering

Prosjektering

Det er viktig å starte med prosjektering så raskt som mulig når det kommer til boligprosjekt. Dette vil effektivisere byggeprosessen betraktelig, da det er mange valgmuligheter i forhold til ventilasjonsanlegg. Vi hjelper med å finne et ventilasjonsaggregat som passer godt til boligen både i forhold til merke, plassering og forslag til løsninger.

Vi tegner inn føringer for rør og ventiler som vi fremviser i en 3D-modell før vi monterer. På denne måten kan vi avdekke eventuelle kollisjoner mellom fag tidlig i prosessen, slik at vi unngår dette på et senere tidspunkt.

Med et balansert ventilasjonsanlegg av høy kvalitet, får du jevn til- og fraluftsmengde med riktig luftnivå i forhold til romtype. Vi bruker finfilter slik at man holder pollen og støv ute av boligen, og på denne måten får du et sunt og friskt inneklima.

KONTAKT OSS

Service

Service

Krav til godt inneklima medfører at dagens ventilasjonsanlegg inneholder mye automatikk, hvilket igjen kan gi til dels kompliserte anlegg.

Det stilles derfor store krav til operatøren om god kjennskap til bruk, regelmessig vedlikehold og kontroll slik at anlegget fungerer som man forventer over mange år.

ACT-Service har i dag serviceavtaler med en rekke bedrifter, butikker og institusjoner i hele Trøndelag. Både privat, offentlig og statlig.

Vi kan utføre kontroll av følgende komponenter:

  • Ventilasjon
  • Automatikk
  • Automatikktavler
  • Annen service:

◦ Skifte og levering av filter (minimum en gang pr år)

◦ Skifte og levering av drivreimer

◦ Rengjøring av aggregatdeler

◦ Veiledning/opplæring av vaktmestere

Vi tar også på oss reparasjoner som utskifting og rehabilitering av automatikk, feilsøking, lagerskifte på vifter, eller motorer og roterende varmegjenvinnere.

Ved hvert besøk oppretter ACT-Service en servicerapport over utført service.

Hvor mye av dette og hvor ofte kontrollen skal utføres, kan i hvert enkelt tilfelle avtales.

 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk og tilbud.

Kontakt oss