Service

Krav til godt inneklima medfører at dagens ventilasjonsanlegg inneholder mye automatikk, hvilket igjen kan gi til dels kompliserte anlegg.

Det stilles derfor store krav til operatøren om god kjennskap til bruk, regelmessig vedlikehold og kontroll slik at anlegget fungerer som man forventer over mange år.

ACT-Service har i dag serviceavtaler med en rekke bedrifter, butikker og institusjoner i hele Trøndelag. Både privat, offentlig og statlig.

Vi kan utføre kontroll av følgende komponenter:

    • Ventilasjon
    • Automatikk
    • Automatikktavler
    • Annen service:

◦ Skifte og levering av filter (minimum en gang pr år)

◦ Skifte og levering av drivreimer

◦ Rengjøring av aggregatdeler

◦ Veiledning/opplæring av vaktmestere

Vi tar også på oss reparasjoner som utskifting og rehabilitering av automatikk, feilsøking, lagerskifte på vifter, eller motorer og roterende varmegjenvinnere.

Ved hvert besøk oppretter ACT-Service en servicerapport over utført service.

Hvor mye av dette og hvor ofte kontrollen skal utføres, kan i hvert enkelt tilfelle avtales.

 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende besøk og tilbud.

Kontakt oss